JA slide show
Tercüman
Çizgilerin dili: Kitaplar çizgilerde
Yazan Mehlika Özsoy   
23.09.2012 13:40

Bu yazıya ilk yorumu yazın | Sitene ekle | Görüntüleme sayısı: 2848 | Devamını oku...

 
Şehirlerde Tecelli Eden İsm-i Şerifler
Yazan ediTör   
12.12.2009 11:17
 Bundan sonra Celâl lafzı ile Rahmân ismi arasında hakikatte fark yoktur. Nitekim Kur’an’da gelir: “Sen onlara de ki: İster “Allah” deyin, ister “Rahmân” deyin.” (İsrâ, 17/110). Şu kadar var ki, gerçi ikisi de ilahî hakikatlerin hipsini kapsayıcıdır, ancak Allah lafzının mertebeye de delaleti vardır. Rahmân isminde ise bu delalet yoktur. Mertebeden murat ulûhiyet ki âlemde saltanatın mertebesi ona bakar. Bu sebeptendir ki Kabe-i Mükerreme iki isme mazhardır. Biri Evvel ismidir. Nitekim Kur’an’da gelir: “Şüphesiz insanlar için kurulan ilk mabed, Mekke’deki çok mübarek ve bütün âlemlere hidayet kaynağı olan Beyt (Kabe)dir.” (Âl-i İmran, 3/96). Ona evvel olma sırrı derler ki, bütün yönlerdeki evvel olmalara sirayet eder. Biri ise Allah isminin sırrıdır ki onun için Kabe’ye yani Mescid-i Haram ve çevresinde tepeler dahilinde olan daireye “Haremullah” derler.

Bu yazıya ilk yorumu yazın | Sitene ekle | Görüntüleme sayısı: 4100 | Devamını oku...

 
'Gök Ekini Biçmiş Gibi...'
Yazan SadıK YalsıZuçanlaR   
05.10.2008 14:54
 Bu satırlar, bayramın son günü yazıldı. ‘Geçmiş bayramınız kutlu olsun’ denilen bir günde okunacak. Bu niyetle okunmasını dilerim.
Başlıktaki cümle, Yunus Emre’mizin yüzyıllardır gönüllerde/dillerde dolaşan bir nefesinden :‘
Bu dünyada bir nesneye yanar içim göynür özüm
Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi’

Yorumlar (3) | Sitene ekle | Görüntüleme sayısı: 16371 | Devamını oku...

 
Tercümanın hissesi
Yazan SadıK YalsıZuçanlaR   
07.09.2008 18:00


Sikke-yi Tasdik-i Gaybi'nin Birinci Şua'sının İkinci Sual'i şöyledir:

"Şiddetle ve amirane denildi ki: 'Sen Risale-i Nur'un makbuliyetine dair Hazret-i Ali (ra) ve Gavs-ı Azam (ra) gibi zatların kasidelerinden şahitler gösteriyorsun. Halbuki asıl söz sahibi Kuran'dır. Risale-i Nur, Kuran'ın hakiki bir tefsiri ve hakikatının bir tercümanı ve mes'elelerinin bir bürhanıdır. Kuran ise, sair kelamlar gibi kışırlı, kemikli ve şuuru hususi ve cüz'i değildir. Belki Kuran, umum işaratiyle ve eczasiyle ayn-ı şuurdur, kışırsızdır; fuzuli, lüzumsuz maddeleri yoktur. Alem-i gaybın tercümanıdır. Sözler hakkında söz onundur, görelim o ne diyor?"

Yorumlar (2) | Sitene ekle | Görüntüleme sayısı: 3722 | Devamını oku...

 
Mem u Zin'den
Yazan SadıK YalsıZuçanlaR   
07.09.2008 02:53


" (...) Gözünün nurunu toprağa veren Zin eve dönünce
Bedenini bir titremedir aldı

Canın kafesi olan vücudunda bir sarsıntı oldu

Artık bu geçici dünyadan göçme anının geldiğini hissediyordu

Bey'e haber gönderdi, gelmesini diledi

Sbotan beyi kederlere boğulmuş olarak gelince,

'sevgili kardeşim' dedi, 'gayri yıldızım küsufa yüz tuttu, Mem'siz bir dünyada yaşamak bana haram kılınmıştır. Sana vasiyet ediyorum. Sakın cenazemde kimse ağlamasın. Kimsenin yüreği gamla dolmasın. Beni ilahi bir neşveyle kabristana taşımanızı istiyorum. Mem'in ayaklarının dibine gömülmek istiyorum'

Sesi gittikçe ferini yitirdi

Gözleri süzüldü

Bedeni ürperdi

Şafak sökümünde yıldızlar nasıl siliniyorsa semada

Öylece sönmeye yüz tuttu

Dilinden şu dizeler süzüldü

Yorumlar (2) | Sitene ekle | Görüntüleme sayısı: 4432 | Devamını oku...

 
"Ayrılığa ulaşsaydık, ona kendi acısını tattırırdık." İbn Arabi  

SADIK YALSIZUÇANLAR,
ARTIK BÜTÜN KİTAPLARIYLA
PROFİL’DE…

sEsLi kiTaP

C’nin Hazırlanmış Hayatı
 
 Sesli Kitap.. Hazırlayan: Nisan Kumru
Bir ve Hep
 
Küf
 
Hiç