JA slide show
Anasayfa arrow Languages arrow Kurdî arrow Li ser dostanîyê
Li ser dostanîyê
Yazan Fethi Gemuhluoğlu   
03.02.2009 18:34
 Ezbenî,
Yê sifteh, yê dawî, yê zahîrî, yê batinî slav dikim. Xwedîyê siftehê, dawîyê, zahîrî û batinîyê Xwedê. Xwedî slav dikim. Xwedîyê heqîqetê slav dikim. Rastî  xwe, çepî xwe, pêş û paşîya xwe slav dikim. “Xwegîhandina Nepenîya Levlâkê” slav dikim. Dayîka  wî, dayîka min Hatîce û Fatîmayê slav dikim. Çihar-î Yar-i Gûzînê slav dikim. Erkan-i Erbaa: Selmân, Mîkdâd, Ammâr, Ebû-Zerr slav dikim. Îmameyn-î Muhteremeyn slav dikim. Tâîfe-î  eccînîyê slav dikim. Mû’mîn û mislimanên wan slav dikim. Û we slav dikim.

Pêxemberê Mezin di hedîseke xwe da difermîne ku, “Sifteh slav, dûra gotin.” Sifteh we slav dikim. Dîsa Pêxemberê Mezin di hedîseke xwe da difermîne ku, “Sifteh refîk, dûra tarîk.” Sifteh li ser rê, rêheval, dûra rê.

Li ser dostanîyê axaftin qet ne xusetî min e. Ez î pênce û sê salîme. Çil sale ku ez rojîya axaftinê digrim. Herî kêm bîst, bîstûpênç salin ku ez rojîya nivîsê digrim. Ne nivîskarim. Ji xwe ne li koma xwendevan û nivîskara me jî. Lewra va gotinên min we ra mîna xatir xwestîyê, mîna gotinên min ên dawîyê…”Helwest sârî e.” Hatîye fermandin. Maraz jî sârî e. Dixwezim û hêvî dikim ku, marazî min nebe sârî, li vira bila şevk sârî bibe, cezbe bila sârî bibe û evîn sârî bibe.

Belê, berê evîn hebû. “Levlâke levlâke lemâ halaktû’leflâk” ê da dîyare ku kaînat bona evînê hatîye afirandin. Wê…Eşrefoglu dibêje ku,

“Tûnebû levh û kalem, hebû evîn”
“Evînî û evîndar û evîn yârek bû”
“Evînî û evîndar û evîn ku yârek bû”
“Cebraîl di wê navberê  de biyanî bû”

Cebrâîl, Cibrîl-î Emîn, Nâmûs-a Mezin di wê navberê de biyanî bû, dibêje. Tê vê wateyê ku kâînat, esman li ser evînê, li ser dostanîyê hatîye ava kirin.

 

Werger: Abdurrahman Benek

Zêdetir bixwîne[PDF]...

 
< Önceki   Sonraki >
"Ayrılığa ulaşsaydık, ona kendi acısını tattırırdık." İbn Arabi  

SADIK YALSIZUÇANLAR,
ARTIK BÜTÜN KİTAPLARIYLA
PROFİL’DE…

sEsLi kiTaP

C’nin Hazırlanmış Hayatı
 
 Sesli Kitap.. Hazırlayan: Nisan Kumru
Bir ve Hep
 
Küf
 
Hiç  
 

BİRLİK