JA slide show
Anasayfa arrow Nivîs
Nivîs


Cam û Elmas Kurdî
Yazan SadıK YalsıZuçanlaR   
30.04.2013 19:34

 
Dem
Yazan Serhat Sınır   
27.05.2012 23:17
 Qasî ku ez dizanim herfa ewil û ya dawîn elîf e.
Di vê rewşê de, wek peyveke ku bi elîfê dest pê dike û
dîsa bi elîfê dawî dibe, lale, heke mirov wek llae binivîse wek
lale nayê zanîn. Lale Allah e, Allah bi elîfê dest pê dike û bi
elîfê dawî dibe. Ya rast bi ‘he’ ya bedew ve dawî dibe, lê bes
dîsa ‘he’ ya bedew jî cûreyeke elîfê ye. Her çi carê ez he ya
bedew telaffûz bikim, min dikşîne hundirê xwe û bandorî min
dike, ez di nav de winda dibim. Bedew û he.
 
Li ser dostanîyê
Yazan Fethi Gemuhluoğlu   
03.02.2009 18:34
 Ezbenî,
Yê sifteh, yê dawî, yê zahîrî, yê batinî slav dikim. Xwedîyê siftehê, dawîyê, zahîrî û batinîyê Xwedê. Xwedî slav dikim. Xwedîyê heqîqetê slav dikim. Rastî  xwe, çepî xwe, pêş û paşîya xwe slav dikim. “Xwegîhandina Nepenîya Levlâkê” slav dikim. Dayîka  wî, dayîka min Hatîce û Fatîmayê slav dikim. Çihar-î Yar-i Gûzînê slav dikim. Erkan-i Erbaa: Selmân, Mîkdâd, Ammâr, Ebû-Zerr slav dikim. Îmameyn-î Muhteremeyn slav dikim. Tâîfe-î  eccînîyê slav dikim. Mû’mîn û mislimanên wan slav dikim. Û we slav dikim.
 
Rojên Nêzîkayiya Dost
Yazan SadıK YalsıZuçanlaR   
03.01.2009 19:03
 Helbestvanê Zanyar Sezaî Karakoç di nivîseke xwe de dibêje, "Mu'mînê berahîn ew e ku heta nimêja xwe diqedîne, dinya, li ber pêyên wî mîna qurbaneke serjê kirî disekine."
Sekinandina qurbaneke serjê kirî ya li ber pêyên min, wêneyeke wisa ye ku ji rojên zaroktiya min maye. Çawa ku piştî çilî herkes di hişê xwe de sînemayeke bihuştê çê dike, ez bawer im dê wisa jî wêneyêkî wan ê qurbanê, yê bi vî rengî jî çêbûbe.
 
HER DER KERBELA
Yazan SadıK YalsıZuçanlaR   
03.01.2009 18:57

sadik

Di demeke wiha de ku li çar alîyên cîhanê xwîna mazlûman tê rijandin, wexta bîranîna Kerbelayê ye. Ez Kerbelaya dilperitî me, hêstirên çavên Alî me, goştê canê wî me, xwîna rehên wî me, canê Alî me. Gelo li ba Hezretî Pêxember ji Alî bi qîmettir kî heye!? Ez xemgînîya nava dilê Alî me, ez Huseynê wî me. Ez efendîyê şehîdan im, ez Hemze me.
Ez şûrê Alî me ku ew şûr ji meydana şer re hatîye şandin, ez Zulfîkar im. Kîjan gotin dikare ji min tûjtir bibe! Ez sirrê nav dilê Zeyneb im. Ruhê Sakîneyê me.
 
"Ayrılığa ulaşsaydık, ona kendi acısını tattırırdık." İbn Arabi  

SADIK YALSIZUÇANLAR,
ARTIK BÜTÜN KİTAPLARIYLA
PROFİL’DE…

sEsLi kiTaP

C’nin Hazırlanmış Hayatı
 
 Sesli Kitap.. Hazırlayan: Nisan Kumru
Bir ve Hep
 
Küf
 
Hiç