JA slide show
Kurdî
Cam û Elmas Kurdî
Yazan SadıK YalsıZuçanlaR   
30.04.2013 19:34

 
Dem
Yazan Serhat Sınır   
27.05.2012 23:17
 Qasî ku ez dizanim herfa ewil û ya dawîn elîf e.
Di vê rewşê de, wek peyveke ku bi elîfê dest pê dike û
dîsa bi elîfê dawî dibe, lale, heke mirov wek llae binivîse wek
lale nayê zanîn. Lale Allah e, Allah bi elîfê dest pê dike û bi
elîfê dawî dibe. Ya rast bi ‘he’ ya bedew ve dawî dibe, lê bes
dîsa ‘he’ ya bedew jî cûreyeke elîfê ye. Her çi carê ez he ya
bedew telaffûz bikim, min dikşîne hundirê xwe û bandorî min
dike, ez di nav de winda dibim. Bedew û he.
 
Çîroka Kalo Heyvo
Yazan Sadik Yalsizuçanlar   
19.08.2010 12:17
 Ez û kekê xwe panzdehê mehê şeveke sayî de,
derdikevin ser banê xanî. 
Bavê min jî tê.
Emê şevê li vir derbasbikin.
Em bê sebir li benda sibêne.
Kekê min bê tebat e. Banê xanî ji xwelîyê ye.
Leglegan li ser pacê hêlîn çêkirine.
Stêrk şewl didin.
 
Çîroka Xewnê
Yazan SadıK YalsıZuçanlaR   
16.01.2010 22:33
 Bi tirs ji xew şîyar bû.  Dîya xwe re xewna xwe vegot.
Şev bû.
Bahoza xîzê çêbû. Dev û bêvilên me tije xiz bûbû.
Me pêşîya xwe nedidît.
Em tî û birçî bûn. Herkes digîrîya.
Rewşa me qet baş nebû.
Ji nişkê ve her der ronî bû.
Bahoz tebitî.
Mirovekî rû şewl hat. Me sîwarê darekî kir ku, ew dar dikarîbû  çolê de bimeş e.
Û em birin ba pelê kulîlkekî bi tac.
 
Li ser dostanîyê
Yazan Fethi Gemuhluoğlu   
03.02.2009 18:34
 Ezbenî,
Yê sifteh, yê dawî, yê zahîrî, yê batinî slav dikim. Xwedîyê siftehê, dawîyê, zahîrî û batinîyê Xwedê. Xwedî slav dikim. Xwedîyê heqîqetê slav dikim. Rastî  xwe, çepî xwe, pêş û paşîya xwe slav dikim. “Xwegîhandina Nepenîya Levlâkê” slav dikim. Dayîka  wî, dayîka min Hatîce û Fatîmayê slav dikim. Çihar-î Yar-i Gûzînê slav dikim. Erkan-i Erbaa: Selmân, Mîkdâd, Ammâr, Ebû-Zerr slav dikim. Îmameyn-î Muhteremeyn slav dikim. Tâîfe-î  eccînîyê slav dikim. Mû’mîn û mislimanên wan slav dikim. Û we slav dikim.
 
Eyan Beyan
Yazan SadıK YalsıZuçanlaR   
03.01.2009 19:27
 Tu derya yî, ez berava te me. Ku tu tunebî ez wekî beravekî bê derya me.
Derya bê berav dibe lewra berava bê derya ê çito bibe?
Ku tu tunebi berava bê derya ku çito dibe ez jî wusa me.
Niha tu tuneyî. Ez zanim tu li ku derêyî lewra ez te nabînim.
Mîna ku ez te dibînim, nizanim. Te zanîn te dîtin e, ku ez wusa bawer dikim vê êşê ez dikşînim.
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 Sonraki > Son >>

Sonuçlar 1 - 10 / 21
"Ayrılığa ulaşsaydık, ona kendi acısını tattırırdık." İbn Arabi  

SADIK YALSIZUÇANLAR,
ARTIK BÜTÜN KİTAPLARIYLA
PROFİL’DE…

sEsLi kiTaP

C’nin Hazırlanmış Hayatı
 
 Sesli Kitap.. Hazırlayan: Nisan Kumru
Bir ve Hep
 
Küf
 
Hiç  
 

BİRLİK